Članstva

Združenje prevajalskih podjetij

Zastopnik interesov prevajalskih podjetij in sogovornik pri razumevanju trga, spoznavanju razlik v ponudbi ter prepoznavanju in razumevanju prvin in raznolikosti prevajalskih storitev. Te zajemajo vse od najpreprostejših oblik prevoda listine do zahtevnejših večjezikovnih projektov, v okviru katerih morajo tovrstna podjetja angažirati znatne finančne, človeške in tehnične vire..

American Translators Association

ATA je profesionalno združenje, ki pospešuje razvoj prevajalstva in tolmačenja, in spodbuja strokovni razvoj prevajalcev in tolmačev. Združenje ima 11.000 članov iz več kot 90 držav, ki so prevajalci, tolmači, učitelji, projektni vodje, razvijalci spletnih strani in programske opreme, lastniki jezikovnih podjetij, bolnišnice, univerze in vladne službe. Člani so lahko posamezniki (aktivni, dopisni, izredni in študenti) in organizacije (podjetja in institucije).

BNI

BNI (Business Network International) je največja organizacija na svetu za poslovno in podjetniško mreženje. Svojim članom nudi možnost za pridobivanje novih strank, kontaktov in izmenjavo idej. Po svetu trenutno deluje več kot 6.800 BNI-skupin, v katerih je vključenih več kot 169.000 podjetij. V letu 2013 so si člani BNI-skupin izmenjali prek 13 milijonov poslovnih napotnic in ustvarili za več kot 6,5 milijarde $ poslov. V Sloveniji je v BNI vključenih že več kot 350 podjetij, ki so v zadnjih 12 mesecih s posli, pridobljenimi v BNI-skupinah, ustvarili več kot 5 milijonov € neto prometa.

ELIA

Je edino evropsko združenje prevajalcev, tolmačev in prevajalskih agencij. Združenje je bilo ustanovljeno kot forum, v katerem si podjetja in posamezniki izmenjujejo izkušnje, spodbujajo k razvoju in ustvarjanju dobrih poslovnih odnosov med različnimi prevajalskimi podjetji.

Združenje Manager

Združenje Manager je stanovsko združenje menedžerjev Slovenije, ki se zavzema za zaščito stanovskih interesov in napredek menedžerskega poklica. Ustanovljeno je bilo maja 1989; zadnja leta ima med 900 in 1.200 članic in članov.

Slovensko združenje za kakovost in odličnost

Slovensko združenje za kakovost in odličnost je neprofitna in nevladna organizacija. Ustanovljena je bila na osnovi iniciative civilne družbe s poslanstvom pomagati ustvarjati konkurenčnost in blagostanje.

PSD piše vašo usodo. Spoznajmo se.

NAŠE STRANKE