Alenka Korošec

Projektno vodenje

Alenka skrbi za nemoten potek projektov v PSD. Po nekaj letih v PSD pozna svoje delo in ve kako se lotiti zadev. Je najmlajša mamica v PSD.