Tretji seminar PSD in UGD

psd_translation_ugd_stip

Izobraževanje in zagotavljanje kontinuitete!

Področje, na katerem smo začeli investirati svoj čas in zasluženi denar zaradi novih usposabljanj, druženja in boljših rezultatov, kako na profesionalnem tako tudi osebnem področju. Leta 2015 smo tako izvedli dva seminarja, enega v Sloveniji in drugega v Makedoniji. Makedonski seminar smo združili še s sodelovanjem z Univerzo Goce Delčev v Štipu, na katerem smo izvedli predstavitev projekta Mentor in izvedli začetno usposabljanje za študente iz prevajalske smeri.

Na naših seminarjih, kot vedno, zaposleni interaktivno obdelujemo tematike, ki so povezane z našim poslovanjem, pred vsem s področja produkcije in kakovosti (sistema vodenja kakovosti). Organiziranost podjetja smo strnili v sedem oddelkov, tako so ti tema razgovora in predmet izboljšave na slehernem srečanju PSD ekipe.

Veseli smo, da nam tudi vi pošiljate predloge za izboljšave, katere vpoštevamo v svojih nadaljnjih procesih.

Dragan Šibanc